Chào Mừng Phụ Huynh đến với FCPS

Tất cả các tài liệu đều dưới dạng thức PDF.  Để truy cập các tệp PDF quý vị phải có Adobe Acrobat Reader lắp đặt trong máy vi tính.  Nếu quý vị không có một bản sao, xin bật nơi nối mạng dưới đây để viễn nạp nhu liệu.  Xin Viễn Nạp Download Acrobat Reader ngay bây giờ.

Thời Sự

My FCPS Family (nguyên là Familygram)

Tập tin nầy được ấn hành mỗi hai tuần và mang lại những thông tin cập nhật mới nhất. Xin bật nơi nối mạng dưới đây để xem số tập tin mới nhất.

Về FCPS

Một vài ấn phẩm đem lại thông tin về Hệ Trường Công Quận Fairfax.  Trong các trang sau đây quý vị có thể truy cập và tìm hiểu tất cả những gì quý vị cần về hệ trường công.  Để có thông tin tổng quát về FCPS hay nếu quý vị cần giúp đở liên lạc với trường con em, quý vị có thể gọi 571-423-4956 bất cứ lúc nào và để lại lời nhắn.  Quý vị sẽ nhận được điện thoại trả lời bằng tiếng Việt trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Cẩm Nang Hệ Trường Công:

Cẩm Nang mang lại khái quát toàn bộ của hệ trường công.

Chương Trình Học Vấn (POS)

Một bản văn ngắn gọn của Chương Trình Học Vấn (Program of Studies (POS)) bậc Tiểu Học cung cấp thông tin về giáo trình con em sẽ học trong các môn giáo khoa chánh về ngữ văn, toán, khoa học, và khoa học xã hội.  Trường con em có POS đầy đủ cho mỗi môn giáo khoa và cấp lớp.  Quý vị có thể xem lại bằng Anh ngữ tại trường khi yêu cầu.  Có thể sắp xếp được qua giáo viên hay hiệu trưởng trường của con em.

Nội dung Chương Trình Học Vấn bao gồm cùng một giáo trình như các Tiêu Chuẩn Học Vấn (Standards of Learning (SOL)) quy định bởi Thịnh Vượng Chung Virginia, và trong nhiều trường hợp vượt ngoài các tiêu chuẩn tiểu bang.  Khi quý vị xem lại, quý vị có thể ghi nhận là không xứng hợp với POS của Quận Fairfax cho cấp lớp.  Tuy nhiên, tất cả các Tiêu Chuẩn Virginia được bao gồm và sẽ được giảng dạy vào cuối các cấp lớp ba và năm để cho con em sẽ được chuẩn bị đầy đủ để dự thi SOL.

FCPS 24-7 Blackboard

FCPS 24-7 LearningFCPS 24-7 Learning là nguồn liệu trực tuyến để cho phép các học sinh Hệ Trường Công Quận Fairfax nới rộng việc học hỏi vượt hơn ngày học thông thường và ra ngoài các trường sở.  Các học sinh, phụ huynh, và giáo viên được mời sử dụng FCPS 24-7 Learning để truy cập các bài làm ở nhà và bài tập trong lớp, xem lịch trình lớp học, khảo sát các nối mạng đưa tới những sinh hoạt học tập bồi dưỡng, và nhiều việc khác nữa.  Tên sử dụng (username) và mã số (password) ghi nhập phải cần đến để truy cập các nguồn liệu trực tuyến.

Xin bật các nối mạng sau đây cho những tài liệu liên hệ:

Thăm Dò, Hồ Sơ, Giáo Trình, Quyền Riêng Tư, và Quyền Hạn Liên Hệ, và Mẫu Phiếu Xin Miễn

Tất cả mọi phụ huynh và giám hộ cần phải xem qua thông tin nầy để hiểu rõ quyền hạn và trách vụ của mình.  Phụ huynh có con em ở các cấp lớp khác nhau cần phải đọc kỹ nội dung của mỗi bản văn tập tin thích ứng (Mẫu Giáo-Lớp 8, Lớp 9-12) vì các thông tri và quyền xin miễn khác nhau tùy theo cấp lớp.

Nói Cách Khác

Nói Cách Khác (In Other Words) là một chương trình truyền hình do FCPS Fairfax thực hiện dành cho các người lớn thường trú tại Quận Fairfax muốn biết thêm thông tin về các trường học con em nhưng có khả năng Anh ngữ hạn chế.  Chương trình được viết bằng Anh ngữ, và sau đó được trình bày bằng năm ngôn ngữ khác: Tiếng A-Rập, Farsi, Đại Hàn, Tây Ban Nha, và Việt Nam.  Nói Cách Khác phát hình trên băng tần 21 Trái Táo Đỏ FCPS gần như mỗi ngày lúc 5:30 chiều và 9:30 tối trên Cox Cable, Comcast Cable ở Reston, và Verizon.

Nói Cách Khác khuyến khích cư dân đang học tiếng Anh đảm nhận vai trò tích cực trong Hệ Trường Công Quận Fairfax và, khích động phụ huynh tham gia vào việc giáo dục con em.  Các đề tài gồm có phương tiện chuyên chở, thành tích học tập của học sinh, tình nguyện, thi trắc nghiệm, điều kiện để tốt nghiệp, ngày ghi danh học, và nhiều nữa.
Xin tiếp xúc với chúng tôi tại FCPSinfo.

Xin đón xem các băng video Nói Cách Khác nầy:In Other Words

Giúp Đở Làm Bài Ở Nhà
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_vietnamese_homework.asx

TDAP, các Chủng Ngừa, và Sức Khỏe Học Sinh
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_vietnamese_dykhealth.asx

Xe Buýt Nhà Trường
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_vietnamese_ptbuses.asx

Nhà Ăn Trường
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_vietnamese_ptcafeterias.asx

Mỹ Thuật cho Tất Cả Các Học Sinh
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_vietnamese_arts.asx

Ngoại Ngữ tại các Trường Tiểu Học (Foreign Language in the Elementary Schools (FLES))
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_vietnamese_fles.asx

Thông Dịch Viên và các Ngôn Ngữ Vụ
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_v1_interpreters.asx

Chương Trình Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_v4_freelunch.asx

Cách Ghi Danh Học Sinh cho FCPS
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_v5_registering.asx

Sinh Hoạt Ngoại Trình
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow2_v2_extracurr.asx

Trung Tâm Nghề Nghiệp
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow2_v3_careerctr.asx

Kiểm Danh
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow2_v4_attendance.asx

Học Tập Đầy Thử Thách
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow2_v5_challengingaca.asx

Phát Biểu Ý Kiến của Mình
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow1_v1_voiceheard.asx

Dinh Dưỡng và Thể Lực
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow1_v2_fitness.asx

Quy Định Hướng Dẫn Giám Sát Trẻ Em
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow1_v3_supervision.asx

Thư Viện Quận
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow1_v4_libraries.asx

Đêm Trở-Lại-Trường
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow1_v5_btsnights.asx

Ngăn Ngừa Dược Chất/Rượu của FCPS
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_vietnamese_drugalcohol.asx

Chương Trình HIPPY
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_vietnamese_hippy.asx

Phương Tiện Chuyên Chở Xe Buýt Nhà Trường
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_vietnamese_bus.asx

Phỏng Vấn: Liên Lạc Viên Cộng Đồng
http://www.fcps.edu/DIT/streaming/iow3_vietnamese_commliaisons.asx

 


English version

Đường dây điện thoại cho phụ huynh
571-423-4956

Webpage Curator

Katie Han
kjhan@fcps.edu

Last Updated

February 18, 2015